FEM-hanke järjestää uudenlaista ryhmätoimintaa ja neuvontapalvelua virolaisille EU-hankkeen kautta. Hanke toteutetaan Helsingissä, Turussa ja Tallinnassa. FEM (Female Estonian Migrant) -hanke on alkanut huhtikuussa 2016. Central Baltic -ohjelman rahoittamassa hankkeessa ovat mukana Varsinais-Suomen Viro-keskus ry (Turku), Suomen Viro-yhdistysten liitto ry (Helsinki) ja Eesti Seltside Koda (Tallinna).

 

FEMlogo

Hanke käsittelee Suomeen muuttaneiden virolaisnaisten kysymyksiä. Tarkoitus on vahvistaa näiden naisten yhteisöjä. Paikallisiin asukkaisiin verrattuna maahanmuuttajat ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti heikommassa asemassa ja kohtaavat enemmän haasteita, joita he eivät usein kykene ennakoimaan. Tämä projekti lähestyy aihetta erilaisten toimintojen kautta hahmottaen maahanmuuttajanaisten keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia ja ratkoen sitten niitä yhteisöllisen toiminnan kautta.

Kohderyhmät ovat Suomessa jo asuvat ja työskentelevät virolaisnaiset ja myös ne virolaisnaiset, jotka vasta suunnittelevat muuttoa Suomeen. Toimintaa järjestetään valitsemalla kolme ryhmää naisia (Turussa, Helsingissä ja Tallinnassa) hanketoimintaan osallistuviksi vertaisryhmiksi. Hanke käyttää vertaisneuvontatekniikkaa, joka mahdollistaa tiedon sekä emotionaalisen, käytännöllisen ja sosiaalisen tuen antamisen osallistujille. Kysymyksistä ja ongelmista keskustellaan yhdessä. Vertaisryhmien kokoontumisissa vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja hyviä suhteita naisten välillä ja autetaan heitä kommunikoimaan ja jakamaan asioita toistensa kanssa myös tulevaisuudessa.

Projektin toimintaan kuuluu tietojen kerääminen, kolmen vertaisryhmän kokoaminen virolaisista maahanmuuttajanaisista Turussa, Helsingissa ja Tallinnassa, vertaisryhmien tapahtumien järjestäminen koko projektin ajan, walk-in -infopisteiden perustaminen Turkuun ja Helsinkiin sekä tiedottaminen (Facebook-yhteisö ja projektin verkkosivu).

 

Linkkejä:

FEM-hankkeesta SVYL:n sivulla

FEM project´s info at Estchamber.eu

FEM-projekti facebookissa

regilogot eu ja interreg

Tapahtumia

kesäkuu 2019
M T K T P L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30