Tässä voit tutustua Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n toimintakertomukseen viime vuodelta:

 

Sisällys
1 YLEISTÄ 2
2 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 2
3 HALLITUS 2
3 TOIMITILAT 3
4 TOIMIHENKILÖT 3
5 KONTTORIN JA KUNNIAKONSULAATIN PÄIVITTÄINEN TOIMINTA 3
6 SÄÄNNÖLLISESTI TOISTUNEET TAPAHTUMAT 4
7 KERTALUONTEISET TAPAHTUMAT 4
7.1 Tammi-kesäkuu 4
7.2 Elo-joulukuu 5
8 KONTTORISSA VIERAILLEITA 6
9 TIEDOTUS 6
10 JÄSENASIAT 7
11 JAOSTOJEN ASIAT 7
12 EU-HANKKEET 8
12.1 REGI 8
12.2 FEM 8
13 LOPUKSI 9

 

 

1 YLEISTÄ
Säännöissä yhdistyksen toiminnan tarkoitus määritellään seuraavasti:
”Keskuksen tarkoituksena on edistää Varsinais-Suomen ja Viron yhteistyötä, lisätä Viro-tietoutta ja viron kielen tuntemusta Suomessa ja tukea jäsentensä keskinäistä yhteistyötä. Keskus vaalii ja kehittää erityisesti Turun, Tarton, Tallinnan ja Kuressaaren keskinäisiä yhteyksiä.”
Vuonna 2016 yhdistys on lisännyt Viro-tietoutta harjoittamalla matkailuneuvontaa, tarjoamalla kulttuuritapahtumia ja kielenopetusta sekä luentotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Se on ollut kehittämässä ystävyyskaupunkitoimintaa sekä auttanut yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä Viro-kontaktien löytämisessä.
Toiminnan kohderyhmänä ovat olleet toisaalta suomalaiset Viron ystävät, toisaalta Turun seudulla asuvat virolaiset maahanmuuttajat, joiden tarpeita palvelee erityisesti yhdistyksen osana toimiva Eestlaste Klubi (Virolaisten Klubi). Keskus on tarjonnut työelämäneuvontaa sekä konsultointia aloittaville virolaisille yrittäjille sekä tuottanut ja välittänyt käännöspalveluita. Vuoden 2016 aikana työ virolaisten parissa on edelleen laajentunut ja tähän työhön on tullut merkittävää tukea kahdelta Central Baltic -hankkeelta, joissa Viro-keskus on ollut hankepartnerina (REGI ja FEM).
Yhdistyksen talouden perusta on Turun kaupungin myöntämä avustus. Viro-keskuksella on konttori ja toimitila Vanhalla Suurtorilla. Tila toimii samalla Viron kunniakonsulaattina sekä FEM-hankkeen infopisteenä.


2 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Kevätkokous pidettiin 22.3.2016 kulttuurikeskus Manillan Köysisalissa. Läsnä oli 24 yhdistyksen jäsentä. Tilaisuudessa alustajana toimi emeritusprofessori Seppo Zetterberg.
Syyskokous pidettiin samassa paikassa 28.11.2016. Läsnä oli 25 yhdistyksen jäsentä. Alustuksen piti kulttuurineuvos Anu Kippasto.


3 HALLITUS
Yhdistyksen 14-jäseniseen hallitukseen ovat vuonna 2016 kuuluneet Armas Lahoniitty (puheenjohtaja), Mari Jurtom (1. varapuheenjohtaja), Harri Raitis (2. varapuheenjohtaja), Reino Lemmetyinen (sihteeri ja tositetarkastaja), Aila Grönholm (tiedotussihteeri), Mikko Sedig, Ralf Hjorth, Pekka Lehtinen, Imbi Kolkkanen, Pekka Heikkilä, Raimo Sulonen, Ülle Priks, Joonas Simula ja Petri Uggeldahl. Taloudenhoitajana ja jäsenrekisterinhoitajana on toiminut Kirsi Äyräs, kirjanpitäjänä Heivi Raudlam, toiminnantarkastajina Heimo Välimäki ja Kirsti Pakkala sekä varatoiminnantarkastajina Pekka Kanervisto ja Antti Valtanen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa, ja kokouksista kirjattiin 202 pöytäkirjanpykälää. Hallituksen jäsenistä Mari Jurtom ja Ülle Priks ovat edustaneet Eestlaste Klubia. Elinkeinovastaava Asko Puikkonen on osallistunut kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeuksin, kuten myös konttorissa työskennelleet harjoittelijat ja työntekijät.
Jäsenillä ja hallituksen jäsenillä on ollut seuraavat vastuualueet:
Valmisteleva työryhmä VALTO: Mari Jurtom, Kirsi Äyräs, Aila Grönholm, Joonas Simula, Ülle Priks, Pekka Lehtinen, Reino Lemmetyinen
Tallinna-yhteistyö: Armas Lahoniitty
Tartto-yhteistyö: Reino Lemmetyinen
Kuressaare-yhteistyö: Aila Grönholm
Kulttuuri: Pekka Lehtinen, Petri Uggeldahl
Koulutus: Mari Jurtom
Tiedotus: Aila Grönholm
Matkailu: Abelita Oy
Elinkeino: Asko Puikkonen
Historia: Veikko Laakso
Eestlaste Klubi: Ülle Priks
Virk-lehti: Kirsi Äyräs (päätoimittaja)
EU-asiat: Joonas Simula


3 TOIMITILAT
Yhdistyksen toimitila sijaitsee osoitteessa Vanha Suurtori 3 (Brinkkalan talon piharakennuksen 2. kerroksessa). Se toimii kunniakonsulaattina ja FEM-hankkeen infopisteenä. Lisäksi konttorilla on tarjolla Viron matkailuinformaatiota. Tilaa voidaan käyttää myös palavereihin, koulutuksiin ja pienimuotoisiin yleisötilaisuuksiin ja se toimii viron ja suomen kielikurssien kokoontumispaikkana. Toimistossa palvellaan yhdistyksen jäseniä ja Virosta kiinnostuneita yksityisiä asiakkaita, kuntia, yrityksiä ja järjestöjä. Tarjolla on matkailuesitteitä sekä ajankohtainen The Baltic Guide -lehti.
Viro-keskuksen alakerrassa on Konsuligalleria. Syksystä 2016 alkaen tilassa on työskennellyt keramiikkataiteilija Marje Õunapuu. Keskiaika- ja joulumarkkinoiden aikana keskuksen tiloja ovat hyödyntäneet paikalliset virolaiset käsityöläiset sekä Hiiuvill ja Bonifatiuse Gild. Samalla yhdistys on voinut esitellä toimintaansa avointen ovien periaatteella.
Aiemmin tiloja käyttänyt Abelita Oy on kuluneen vuoden aikana siirtynyt kotitoimistoihin.


4 TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen toiminnanjohtajana sekä FEM- ja REGI-hankkeiden koordinaattorina on vuonna 2016 toiminut filosofian maisteri Kirsi Äyräs.
Viro-keskus on vuonna 2016 toiminut yhteistyössä työvoimahallinnon ja Turun kaupungin kanssa tarjoamalla mahdollisuuksia työkokeiluun ja työllistymiseen palkkatuen kautta. Lisäksi yhdistys on tehnyt hyvää yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelupaikan opiskelijoille; Viro-keskuksessa on suoritettu vuonna 2016 useita näyttötutkintoja ja tutkintojen osia. Vuonna 2016 Viro-keskuksessa ovat työskennelleet Duha Elsayed, Eva Finch, Suvi Helminen, Stella Honkonen, Mall Kivimaa, Irina Kollo, Pamela Laan, Maria Lehtonen, Aire Lindepuu, Astrid Mihelson, Marje Õunapuu, Sven-Erik Peterson, Melidana Reek, Liis Viks ja Ene Vilipuu.
REGI-hankkeessa ovat työskennelleet Lennart Komp ja Mari Jurtom, FEM-hankkeessa Ülle Priks.


5 KONTTORIN JA KUNNIAKONSULAATIN PÄIVITTÄINEN TOIMINTA
Toimistossa on arkipäivien aukioloaikoina käynyt vuoden aikana asiakkaita seuraavasti: tammikuussa 103, helmikuussa 126, maaliskuussa 168, huhtikuussa 173, toukokuussa 146, kesäkuussa 159, heinäkuussa 71, elokuussa 148, syyskuussa 119, lokakuussa 124, marraskuussa 111 ja joulukuussa 50. Yhteensä kävijöitä on ollut 1498, mikä merkitsee pientä kasvua edellisvuoteen nähden.
Lisäksi Suurtorin tapahtumien yhteydessä keskuksessa on vieraillut satoja ihmisiä. Erityisen runsaasti kävijöitä on Keskiaikaisilla markkinoilla ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoilla.
Kunniakonsulaatista on luovutettu vuoden aikana passeja ja henkilökortteja seuraavasti: tammikuussa 37, helmikuussa 50, maaliskuussa 62, huhtikuussa 54, toukokuussa 64, kesäkuussa 88, heinäkuussa 44, elokuussa 90, syyskuussa 65, lokakuussa 29, marraskuussa 105 ja joulukuussa 25. Yhteensä dokumentteja on luovutettu 713, mikä tarkoittaa 179 kappaleen lisäystä edellisvuoteen nähden. Turun kunniakonsulaatti luovutti vuoden 2016 aikana enemmän passeja ja henkilökortteja kuin mikään muu Viron kunniakonsulaatti maailmassa.
Kunniakonsulaattina toimiminen on hyödyttänyt yhdistystä siten, että se on tarjonnut mahdollisuuden kohtaamisiin Turun seudulla asuvien virolaisten kanssa. Moni konsulaatin kävijä on liittynyt Eestlaste Klubiin ja tullut mukaan sen toimintaan.
Eva Finch suoritti yhdistyksen kirjaston selvitystyön. Turun Seudun Viro-seuran taulu tuotiin Viro-keskukseen. Kaidi Moor lahjoitti keskukseen taulun. Juha Laine lahjoitti keskuksen käyttöön kannettavan tietokoneen.


6 SÄÄNNÖLLISESTI TOISTUNEET TAPAHTUMAT
Lastenkerho on kokoontunut lauantaisin. Lukuvuoden 2016-2017 opetussuunnitelma kerholle laadittiin lastentarhanopettaja Sirje Raudmetsin ehdotusten mukaan. Sen työhön ovat opettajina osallistuneet vuoden aikana Kadi Kaasik, Irina Kollo, Marje Õunapuu, Ülle Priks, Liis Viks ja Ene Vilipuu sekä nuoret ohjaajat Suvi Helminen, Maria Lehtonen ja Melidana Reek. Nimikilpailun tuloksena kerho sai nimekseen Ülilahe laps. Nimeä ehdotti Irina Kollo, joka myös suunnitteli kerholle logon. Lastentoimintaa tukivat Viro-instituutti ja Viron opetusministeriö. Lisäksi REGI-projektin kautta pystyttiin järjestämään runsaasti toimintaa lapsille, ohjaajina olivat Turun AMK:n opiskelijat.
Viron kieltä on opetettu TSL:n kursseilla kahtena iltana viikossa. Opettajina ovat olleet Mari Jurtom ja Liis Viks, päiväkurssilla Katri Iltanen. Lisäksi syksystä lähtien on konttorilla toteutunut torstain keskustelupiiri aamukahvin äärellä. Sitä ovat vetäneet konttorin työntekijät. Suomen kieltä on samoin opiskeltu TSL:n kurssilla kahtena iltana viikossa, virolaisten ryhmien opettajana on ollut Marika Mägi.
Urmas Sisaskin kuoro ja kansantanssiryhmä Nopsajalad jatkavat toimintaansa. Näiden ryhmien toimintaedellytykset ovat hyvät, koska oppilaitokset ovat tukena; kuoro toimii Turun työväenopiston Luupin ryhmänä, Nopsajalad TSL:n ryhmänä. Kansantanssiharrastus on saanut vuonna 2016 tukea Viron kulttuuriministeriöltä ja MISA-säätiöltä.
Yhdistyksen edustajana Sondip ry:n hallituksessa ja Turun työväenopiston monikulttuurisen osaston Luupin johtoryhmässä on ollut Kirsi Äyräs. SVYL:n hallituksessa yhdistystä edustaa Imbi Kolkkanen.


7 KERTALUONTEISET TAPAHTUMAT


7.1 Tammi-kesäkuu
Viron itsenäisyysjuhla järjestettiin Turun yliopiston Tauno Nurmela -salissa 20.2.2016. Viro-keskuksen lisäksi järjestäjinä olivat Turun yliopisto, Turun yliopistosäätiö, Viron kunniakonsulaatti ja Turun Tuglas-seura. Juhlapuhujina olivat suurlähettiläät Kirsti Narinen ja Margus Laidre. Tilaisuuteen osallistui noin 180 henkilöä.
Ülle Priksin ja Milona Suomisen keskiaikapukujen näyttely Varsinais-Suomen Käsi- ja Taideteollisuus ry:n tiloissa.
Vierailu Sparks-hankkeen luona Turun Science Parkissa: osallistuivat Aire Lindepuu, Asko Puikkonen ja Kirsi Äyräs.
Kulttuurineuvos Anu Kippasto ja konsuliosaston osastopäällikkö Liina Viies vierailivat keskuksessa, tutustuivat yhdistyksen ja Eestlaste Klubin toimintaan sekä vierailivat muissa turkulaisissa, virolaisyhteisölle tärkeissä kohteissa.
Sondip ry:n strategiaseminaari: osallistuvat Aire Lindepuu ja Eva Finch.
Tuglas-seuran järjestämä ”Töissä merellä” -seminaari: Armas Lahoniitty, Harri Raitis ja Reino Lemmetyinen osallistuivat.
Tuglas-seuran perinteinen kirjallisuusviikko helmikuussa sekä Sukukansapäivä Panimoravintola Koulussa: Viro-keskus osallistui markkinoimalla tapahtumia.
Tarttolainen eläkeläisyhdistys Kodukotus (33 henkilöä) vieraili Turussa: esiintymiskiertue toteutettiin yhdessä EKL:n Turun yhdistyksen kanssa, esiintyivät mm. Lehmusvalkamassa ja Saga-palvelutalossa.
Kirja Irti -tapahtuma Brinkkalan pihalla: Eva Finch ja Joonas Simula lukivat jurtassa ääneen Andrus Kivirähkin tekstejä vuorotellen suomeksi ja viroksi. Kuulijoina oli sekä lapsia että aikuisia.
Ruisranta oli varattuna yhdistyksen käyttöön kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
Kirjakahvilan kirpputoritapahtumat, joiden yhteydessä Viro-keskus piti kirjakirpputoria.
Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -koulutus.
Viron matkailu- ja yrittäjäseminaarit suurlähetystössä.
ME-talon avajaiset Hövelin palvelukeskuksessa Pansiossa: osallistui Eva Finch.
SVYL:n liittokokous pidettiin Vaasassa 23.4. Kokousedustajina olivat Harri ja Sisko Raitis sekä Aila Grönholm.
Viro-keskuksen delegaatio Armas Lahoniitty, Reino Lemmetyinen, Mikko Sedig ja Heimo Välimäki tapasi Tartossa kaupunginjohtaja Urmas Klaasin ja uuden kunniakonsulin Verni Loodmaan.
Sondip ry:n kulttuuriviikot 5/2016, avattiin Viro-esityksellä (esitelmä: Mari Jurtom) ja tanssiesityksellä (Nopsajalad).
Lauste-päivä: Nopsajalad esiintyivät.
Pärnun vapaaehtoistyön keskuksen edustajat vierailivat Turussa tutustumassa suomalaiseen vapaaehtoistyöhön.
Etnofest Varissuolla: Viro-keskus mukana virolaisen ruuan kanssa, Nopsajalad esiintyivät.
Vanhan Suurtorin Keskiaikaiset markkinat: Viro-keskuksessa avoimet ovet ja Ülle Priksin keskiaikapukujen näyttely, Konsuligalleriassa Hiiuvill.


7.2 Elo-joulukuu
”Maailman ääniä” -konsertti Vanhalla Raatihuoneella.
Turku−Tartto -seminaari, kun yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta tuli kuluneeksi 20 vuotta; tapahtuman yhteydessä järjestettyyn seminaariin osallistuivat Kirsi Äyräs, Duha Elsayed, Eva Finch ja Jason Finch. Tarton kaupunginjohtaja Urmas Klaas vieraili Viro-keskuksessa.
Sondip ry:n koordinoima Mahdollisuuksien tori Turun päivänä 9/2016: esiintyivät Nopsajalad, Marje Õunapuu ja Ari Kankaanpää.
Harri ja Sisko Raitis sekä Kirsi Äyräs edustivat yhdistystä Suomen Viro-yhdistysten liiton 25-vuotisjuhlatapahtumassa Helsingissä.
Kaupunginjohtaja Urmas Klaasin tapaaminen Tartossa: keskusta edustivat Armas Lahoniitty, Reino Lemmetyinen, Mikko Sedig ja Heimo Välimäki.
Tarton Vanemuine-teatterin Sööbik ja Pisik -musikaali vieraili Turussa 22.9. Järjestettiin kaksi näytöstä: aamulla kunniakonsuli toivotti tervetulleiksi turkulaiset päiväkotiryhmät, illalla oli virolaisille perheille suunnattu avoin näytös. Esityksen näki yhteensä 400 katsojaa. Tapahtuma toteutettiin Taiken tuella ja yhteistyössä Turun VPK-talon ja Tarton Vanemuisen teatterin kanssa. Mukana järjestelyissä olivat myös REGI- ja FEM -hankkeet. Idea vierailuun saatiin säveltäjä Urmas Sisaskilta, joka myös itse osallistui tapahtumiin.
Perinteinen ruokailta VPK-talolla: esiintyjinä oopperasolistit Simo Breede ja Rasmus Kull.
Turun Kirjamessut: yhdistys mukana Viro-osastolla, jossa järjestettiin kunniakonsulin kyselytunti, Siiri Sisaskin tapaaminen ja yhdistyksen EU-projektien FEM ja REGI esittelyt. Osasto oli yhteinen SVYL:n, Tuglas-seuran, Viro-instituutin ja Viron suurlähetystön kanssa.
FinEst 200 -suunnittelukokous lähetystössä: yhdistyksen edustajana Eva Finch.
Kunniakonsuli Keijo Virtanen oli kutsuttuna lähetystön jouluvastaanotolle.
Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat: Viro-keskuksessa sekä Konsuligalleriassa avoimet ovet kaikkina neljänä viikonloppuna. Mukana Hiiuvill ja Bonifatiusen kilta.


8 KONTTORISSA VIERAILLEITA
Tarton kaupunginjohtaja Urmas Klaas seurueineen
Kulttuurineuvos Anu Kippasto
Konsuliosaston päällikko Liina Viies
Johtava koulutussuunnittelija Pekka Koivisto
Kirjastonhoitaja Piret Luukka
Professori Mikko Lagerspetz tutkijaryhmineen
Lastenkirjailija Kristiina Kass
Turun kaupungin sivistystoimialan toimialajohtaja Timo Jalonen
Turun tuomiokirkon urkuri Markku Hietaharju


9 TIEDOTUS
Yhdistyksen oma lehti Virk ilmestyi vuoden aikana kahdesti. Se lähetettiin postitse jokaiselle jäsenelle. Lisäksi lehti oli luettavissa sähköisenä kotisivuilla, Facebook-sivuilla ja Issuu-verkkopalvelussa.
Jäsenkirjeitä on lähetetty sähköpostitse. Omat kotisivut osoitteessa viro-keskus.fi sekä Facebook-sivut ovat lisäksi tärkeä linkki sekä jäsenistöön että suureen yleisöön.
Yhdistys on osallistunut myös SVYL:n julkaiseman valtakunnallisen ViroNyt -lehden sisällön tuottamiseen ja tiedottanut siellä ajankohtaisista tapahtumistaan. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti menee kaikille yhdistyksen jäsenille.
Kaupunkilehti Turkulaisen Kumppani-yhteistyö on antanut mahdollisuuksia uutisoida yhdistyksen asioista.


10 JÄSENASIAT
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 55 uutta jäsentä. Eronneita henkilöjäseniä oli 25, yhteisöjäseniä 1. Kolme yhdistyksen jäsentä kuoli. Tilanteessa 31.12. jäsenmäärä oli 501.
Jäseniltä perittiin syyskokouksen 2015 päätöksen perusteella jäsenmaksua seuraavasti: henkilöjäseniltä 21 €, heidän perheenjäseniltään, opiskelijoilta sekä Eestlaste Klubin jäseniltä 7 €, yhdistyksiltä 70 €, yrityksiltä ja kunnilta 120 €.


11 JAOSTOJEN ASIAT
Tallinna: yhdistyksen delegaatio vieraili Suomi-instituutissa ohjelmajohtaja Anna Laineen luona. Tapaamisen aiheena oli maiden itsenäisyyden juhlavuodet 2017 ja 2018. Viro-keskusta edustivat Armas Lahoniitty, Reino Lemmetyinen, Mikko Sedig ja Heimo Välimäki.
Tartto: Koulutusyhteistyö Tarton kanssa on jatkunut. Yhdistyksen ja Turun ammattikorkeakoulun edustajat tutustuivat keväällä Tarton koulutustarjontaan ja vierailivat Tartu Rahvaülikoolissa sekä Tarton kansainvälisessä koulussa. Puheenjohtajan johdolla yhdistyksen delegaatio vieraili myös Tarton kaupunginjohdon luona.
Tarton kaupunginjohdon delegaatio vieraili Turussa kaupunkien välisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen 20-vuotispäivän kunniaksi. Yhteiset luento- ja seminaaritilaisuudet käsittelivät kulttuurin roolia kaupunkien kehittämisessä. Vierailukohteina olivat Viro-keskuksen lisäksi Turun linna ja Kakolanmäki.
Elinkeino: puheenjohtaja osallistui yritysmaailman tilaisuuteen, jossa esiintyivät talousneuvos Jaanus Varu Viron Suurlähetystöstä, Irene Surva-Lehtonen Enterprise Estoniasta sekä Hanna-Leena Harma Suomalais-Eestiläisestä kauppayhdistyksestä.
Keskuksessa järjestettiin yrityksen perustamista ja yritysmuotoja koskeva koulutustilaisuus. Asko Puikkonen on tarjonnut virolaisille aloitteleville yrittäjille henkilökohtaista ohjausta.
Kielikoulutus: Yhteistyössä TSL:n kanssa on toteutettu viron ja suomen kielen kursseja kevät- ja syyskaudella. Viron kielen kursseja on suunnattu sekä aloittelijoille/matkailijoille että pidemmälle ehtineille oppijoille, ja niillä ovat opettajina toimineet Mari Jurtom, Liis Viks ja Katri Iltanen. Marika Mägi on opettajana suomen kielen kursseilla vironkielisille.
Kulttuuri:
Märt Avandin vierailu Turussa: Miekkailija-elokuvan esityksen tuotto Viron syöpälasten vanhempain säätiölle. Tapahtuman ideoi Diana Hirv.
Siiri Sisaskin konsertti Turun kristillisellä opistolla: järjestäjinä Varsinais-Suomen Viro-keskus ry, Eesti maja, Turun kristillinen opisto ja FEM-projekti; tuotto Saagu valgus -hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan.
Miks-teatterin perheille suunnattu esitys ja teatterityöpaja ”Kuidas ta seda teeb” isänpäivänä Siirtolaisuusinstituutin salissa.

Sööbik- ja Pisik -musikaali VPK:n talollla.
Ülle Priksin keskiaikaisten pukujen näyttely.
Houtskari-valokuvanäyttely Manillan köysisalissa, samaan aikaan kaupunginkirjastossa Viron ruotsinkielisen rannikon historiaa esittelevä Aiboland-tapetti.
Getter Jaanin konsertti Turun konservatorion konserttisalin lämpiössä.
Urmas Sisaskin kuoron konsertti Turun suomenkielisen työväenopiston salissa.
- Eestlaste Klubin toimintakertomus on tämän asiakirjan erillisenä liitteenä.


12 EU-HANKKEET
Yhdistys on partnerina kahdessa EU:n rahoittamassa Central Baltic -hankkeessa. REGI- ja FEM-projektien puitteissa yhdistys on järjestänyt toimintaa sekä aikuisille maahanmuuttajille että heidän lapsilleen (ks. myös edelliset luvut ja Eestlaste Klubin toimintakertomus).


12.1 REGI
REGI-hankkeen (Strengthening social inclusion of Estonian migrant families in Finland and Estonia) päätavoite on tukea virolaisia perheitä, jotka työhön liittyvistä syistä ovat hajallaan Suomen ja Viron välillä tai jotka ovat muuttaneet kokonaan Suomeen. Projektissa ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntymistä sekä Suomessa että Virossa tukemalla yhteisöllisyyttä ja kehittämällä kohderyhmän hyvinvointia ja sosiaalisia verkostoja. Hankkeen kesto on 1.9.2015 - 31.8.2017, ja siinä ovat Viro-keskuksen lisäksi mukana Turun ammattikorkeakoulu (pääpartneri), Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž ja Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry.
Netissä toteutettiin REGI-kysely, jossa selvitettiin Suomeen muuton syitä, muuttajia kohdanneita ongelmia ja heidän tulevaisuudensuunnitelmiaan. Kyselyyn tuli syyskuuhun mennessä 98 vastausta, ja ne osoittivat, että Suomeen on tultu ja Suomessa ollaan enimmäkseen työn vuoksi, ja paluu Viroon on monella suunnitelmissa. Toisaalta monelle on vuosien saatossa muodostunut vahvat siteet uuteen kotimaahan. Suomea opiskelee vain joka neljäs.
Ammattikorkeakoulun opiskelijoille REGI-projekti on tarjonnut mahdollisuuden tutustua käytännön monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien todellisuuteen yhteistyössä Viro-keskuksen kanssa. Hanketoiminnassa on sovellettu innovaatiopedagogiikan ideaa, ja tuloksena on syntynyt useita opinnäytetöitä. Kaksi opiskelijaryhmää työskenteli kevätkauden infoiltojen järjestelyissä (viikottaiset infot aikuisille ja lastentoiminta), yksi ryhmä teki asiantuntijahaastatteluja ja kokosi infopaketin sosiaalialan ammattilaisille. Neljäntenä ryhmänä olivat lastenkirjan kirjoittajat, jotka myös saivat työnsä jo pitkälle vuoden 2016 aikana.
REGI-projekti on järjestänyt myös syyskaudella 2016 Turun seudulla asuville virolaisille suunnattuja luentotilaisuuksia (infoillat), joiden aiheina on ollut esimerkiksi suomalainen ammattiyhdistysliike (luento: Jouni Ruotsalainen, Rakennusliitto) sekä koulutusjärjestelmä ja aikuiskoulutus (luento: professori Risto Rinne), syksyn kolmas teema oli pienyrityksen perustaminen (luento: Asko Puikkonen, Viro-keskuksen yrittäjyysmentori).

Regi-projekti on myös kouluttanut ammattilaisia huomaamaan virolaisten maahanmuuttajien erityistarpeita. Pop-Up -koulutukset  järjestettiin vierailuina KELA:ssa, MLL:ssa ja Turun yhteispalvelupiste Monitorissa. Lisäksi on esimerkiksi kerätty Kelalle tietoa siitä, mikä heidän lomakkeissaan on Virosta muuttaneille vaikeasti tulkittavaa.

Loppuvuodesta 2016 tehtiin kysely hankkeen kohderyhmälle, ja tulokset kertovat että osallistujat ovat olleet toimintaan hyvin tyytyväisiä ja ovat kokeneet sen hyödylliseksi.

Hankkeen tiedotustyöstä Communication Managerina vastaa Lennart Komp. Hanketta esiteltiin suurelle yleisölle Turun Sanomien aliossa otsikolla ”Järjestöt rakentavat sosiaalista hyvinvointia” (11.1.2016, Lennart Komp ja Johanna Reiman). Siirtolaisuusinstituutin lehdessä Siirtolaisuus - Migration 3/4 2016 julkaistiin artikkeli "Estonians in Finland - a two bladed sword" (Lennart Komp, Terttu Parkkinen, Kaisa Jokela). 12.5.2016 Regi-hanke esittäytyi FinEst -radiossa, haastattelussa Diana Hirv.


12.2 FEM
FEM-hanke (Female Estonian migrant) tukee henkisesti ja käytännöllisesti Suomeen muuttaneita virolaisia naisia, jotka ovat kantaväestöön nähden haavoittuvassa asemassa. Hankkeen kesto on 1.4.2016 - 31.3.2018, ja sen muut osapuolet ovat Suomen Viro-yhdistysten liitto ry sekä Euroopa Eesti Seltside Koda (Tallinna). Hankkeessa keskeistä ovat henkilökohtainen neuvonta sekä vertaistuki. Ongelmatilanteita pyritään ennakoimaan ulottamalla neuvonta myös niihin naisiin, jotka vasta suunnittelevat Suomeen muuttamista.
Naisille tarkoitettu vertaisryhmä kokoontuu teemakeskustelujen ja yhdessä tekemisen merkeissä, ryhmän mentorina Turussa toimii Ülle Priks. FEM-neuvontapiste on tarjonnut yksilöllistä apua: walk in -tyylinen matalan kynnyksen infopiste toimii Viro-keskuksen toimistolla. FEM-hanke sai runsaasti huomiota Viron lehdistössä: Pealinn -lehden artikkelia "Naised vajavad kaitset" lainattiin useissa sanomalehdissä.


13 LOPUKSI
Varsinais-Suomen Viro-keskuksella on takanaan vilkas toimintavuosi, jonka aikana se on pystynyt palvelemaan sekä suomalaista että virolaista jäsenkuntaansa. Perustoiminnan vakauden on taannut Turun kaupungin tuki. Viro-keskuksesta on projektitoimintansa ansiosta tullut paikallisen virolaisyhteisön asiantuntija ja sen edunvalvoja. Vahva verkostoituminen viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on Viro-keskuksen menestystekijä. Viro-keskus on merkittävä kulttuurin tuottaja, ja se on omalta osaltaan nostamassa Brinkkalan pihan profiilia.
Yhdistyksen haasteena on säilyttää saavutettu toiminnan taso. Se edellyttää jatkuvaa hankeaktiivisuutta, uusien tapahtumien ja tilaisuuksien ennakkoluulotonta suunnittelua ja toteuttamista sekä jäsenistössä piilevän potentiaalin löytämistä.

Suuret kiitokset kaikille vuoden aikana eri tavoin yhdistyksen toimintaan osallistuneille!

 

 

 

Käsittelyvaiheet:
Hallitus 21.3.2017
Kevätkokous 27.3.2017

 

 

 

Liitteeksi Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n toimintakertomukseen 2016

Virolaisten klubin toimintakertomus 2016 / Eestlaste Klubi

Tammikuu

-       9.1 kansantanssiryhmä Nopsajalat aloittanut toimintansa.

-       12.1 ideapalaveri, valittu klubin aktiiviryhmä: Mari Jurtom, Ülle Priks, Diana Hirv, Kätlin Küttner, Aire Lindepuu ja Maarja Holter.

-       19.1 Urmas Sisaskin kuoro aloittanut toimintansa.

-       30.1 Märt Avandin vierailu Turussa ”Miekkailija” elokuvan merkeissä. Esitys  oli hyväntekeväisyysesitys ja tulot luovutettiin lyhentämättöminä Viron syöpälasten vanhempain säätiölle.

-       Lasten kerhotoiminta kevääksi käynnistyy: Ülilahe laps –kerho  4-15 lasta / kerta lauantaisin, Manilla ja Kuralan kylämäki.

-       viikonloppuisin keilaus

Helmikuu

-  6.2 kynttilänpäivän kynttiläpaja illallisen kera, Kuralan kanala

-  13.2 lasten laskiais- ja ystävänpäivätapahtuma Kuralan Kylämäellä

-  20.2 itsenäisyysjuhlan jälkeen jatkot Ravintola Teinissä

Maaliskuu

-       14.3 äidinkielenpäivän ja pääsiäistapahtuma

-       9.3 keskiaikaluento Vanhalla Raatihuoneella, esitelmät Ülle Priks

-       Keskiaikapukukurssi, opettajana Ülle Priks, Juseliuksen talo, Taitopaja

-       25.3 tanssijuhlat Nousiaisten Kalliopohjalla, esiintyy bändi Patune Pool

Huhtikuu

-       1.4 Sondip ry:n strategiaristeily, osallistuivat Aire Lindepuu ja Eva Finch.

-       9.4 matka Helsinkiin: Viron Suurlähetystö (vastaanottajat: kulttuurineuvos Anu Kippasto   ja konsuliosaston päällikkö Liina Viies), SVYL (vastaanottaja Kirsi Borgwirnso), tapaaminen oopperalaulajien Andrus Mittin ja Ronald Liivin kanssa. Käynti myös Heurekassa.

-       Sondip ry:n koulutus yhdistyksen tapahtumien järjestämisestä, osallistuivat Aire Lindepuu ja Eva Finch.

-       12.4 Urmas Sisaskin kuoron konsertti Turun työväenopistolla

-       22.4 Jüriöö jooks –juoksutapahtuma Urheilupuistossa, vetäjät Jenni Luukka ja Piret Luukka.

-       23.4 perheiden ”Piiloleikki” suunnistustapahtuma, startti Teatterisillalta.

-       24.4 vierailu Superparkissa (nuorten tapahtuma)

-       29.4 lasten vappunaamiaiset Manillan Köysisalissa, ohjelmasta vastasivat nuoret Lilian ja Margarethe Finch äitinsä Eva Finchin tuella.

-       lastenkerho Ülilahe laps vieraili Aboa Vetus &Ars Nova -museossa, mukana 11 henkilöä.

Toukokuu

-       2.5 Art Planet –kulttuurikilpailussa edustajana Lilian  Finch.

-       5.-6.5 klubin risteily Amorellalla

-       9.5 Teeme ära –talkoot myös Turussa! Rekisteröity kolmet talkoot.

-       14.5 vironkielinen opastuskierros Turun linnassa, oppaana Piret Luukka.

-       21.5 Etnofest Varissuolla: ravintolapäivä, sekä Nopsajalad esiintymässä.

-       22.5 Kirja irti-tapahtuma: Andrus Kivirähkin lastenkirjan Koiranne alkaa kohta kukkia ääneenlukua jurtassa, kirjamyyntiä.

Kesäkuu-Elokuu

-       1.-5.6 kevätpäivät Ruisrannassa (2.6 unisiepparien askartelua ja 4.6 perheiden urheilupäivä)

-       6.-10.6 lasten kesäleiri Me-talolla Pansiossa

-       keraamikko Marje Õunapuun uniikkeja töitä myyntinäyttelyssä Konsuligalleriassa kesäkuusta alkaen.

-       yläkerrassa esillä valokuvia Ülle Priksin keskiaikapuvustosta.

-       1.7 klubilaisten yhteinen illanvietto Keskiaikamarkkinoiden puitteissa

Syyskuu

-       3.9 metsäretki Elokolon kanssa Kuhakuonoon.

-       4.9 paperiaskartelua ja kokkausta Ruisrannassa.

-       4.9 kansantanssiryhmä Nopsajalat aloittanut syyskauden.

-       6.9 Urmas Sisaski kuoro aloittanut syyskauden.

-       6.9 Lasten päivä Ruisrannassa, keramiikka-askartelua.

-       18.9 Turun päivänä Vanhalla Suurtorilla: Marje Õunapuu, Ari Kankaanpää ja Nopsajalat-ryhmän tanssiesitys

-       22.9 lastenmusikaali Sööbik ja Pisik Turussa VPK-talolla.

-       24.9 Eestlaste Klubin edustajat Ülle Priks, Eva Finch ja Pamela Laan osallistuivat Tampereella ”Pyöreän pöydän” tilaisuuteen (valtakunnallinen virolaisten yhteistapaaminen), tilaisuudessa mukana Viron Suurlähetystöstä konsuliosaston päällikkö Liina Viies.

-       29.9 opastettu Kultaranta-kierros, oppaana Piret Luukka.

-       Lastenkerhotoiminta jatkuu, 2016-2017 työtä tukevat Viron opetusministeriö ja Eesti Instituut.

Lokakuu

-       12.10 suunnittelupalaveri Manillan Köysisalissa, näyttely Houtskarin saaren elämästä

-       Lasten Halloween-naamiaiset Manillan Köysisalissa

Marraskuu

-       5.11 saippuatyöpaja Kuralassa

-       10.11 joulujuhlien sunnittelupalaveri

-       12.11 Miks-teatteri vieraili Turussa, esityksen jälkeen lapsille teatterityöpaja ja aikuisille luento sosiaalityöstä, puhujana Anneli Tamme.

-       17.11 Getter Jaanin konsertti Sigyn-salissa, kiitos Konservatoriolle tehdystä yhteistyöstä.

-       24.11 luento virolaisille pienyrityksen perustamisesta

Joulukuu

-       10.12 joulujuhlat Tarmon talolla, päivällä lapsille ja illalla aikuisille, esiintyjänä Joel De Luna.

-       13.12 Urmas Sisaskin kuoron joulukonsertti

      -     Joulumarkkinoilla mukana kaikki viikonloput.

 

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2016 hyväksyttiin Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n kevätkokouksessa maanantaina 27.3.2017

 

Tapahtumia

toukokuu 2019
M T K T P L S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2