Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n toimintakertomus vuodelta 2017

 

VARSINAIS-SUOMEN VIRO- KESKUS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2017

SISÄLLYS
Yleistä s. 2
Sääntömääräiset kokoukset s. 3
Viro-keskuksen hallitus s. 3
Toimitilat s. 5
Toimihenkilöt s. 5
Jäsenasiat s. 6
Konttorin ja kunniakonsulaatin päivittäinen toiminta s. 7

Tapahtumia s. 8
Toimistolla vierailleet s. 10
Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa s. 11
Yhteistyö Viron suurlähetystön kanssa s. 13

Tiedotus s. 14
Jaostot s. 15
Oratorio Dom -sävelteos s. 20
Yhteistyö SVYL:n kanssa s. 21
EU-projektit s. 21
Yhdistyksen talous s. 25
Lopuksi s. 25

 

-2-

2017

1 YLEISTÄ

Säännöissä yhdistyksen toiminnan tarkoitus määritellään seuraavasti:
”Keskuksen tarkoituksena on edistää Varsinais-Suomen ja Viron yhteistyötä, lisätä Viro-tietoutta ja viron kielen tuntemusta Suomessa ja tukea jäsentensä keskinäistä yhteistyötä. Keskus vaalii ja kehittää erityisesti Turun, Tarton, Tallinnan ja Kuressaaren keskinäisiä yhteyksiä.

Keskus toimii Varsinais-Suomessa asuvien virolaisten yhdyssiteenä, tavoitteenaan lisätä sosiaalista hyvinvointia ja tukea kotoutumista. Keskus edistää virolaisen kulttuurin harrastusta sekä viron kielen säilyttämistä.”

Vuonna 2017 yhdistys on lisännyt Viro-tietoutta tarjoamalla kulttuuritapahtumia ja kielenopetusta sekä luentotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä harjoittamalla matkailuneuvontaa. Se on ollut kehittämässä ystävyyskaupunkitoimintaa sekä auttanut yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä Viro-kontaktien löytämisessä.

Toiminnan kohderyhmänä ovat olleet toisaalta suomalaiset Viron ystävät, toisaalta Turun seudulla asuvat virolaiset muuttajat, joiden tarpeita palvelee erityisesti yhdistyksen osana toimiva virolaisten klubi (Eestlaste Klubi). Virolaisten klubin aktiivinen toiminta on tuonut yhdistykseen vuoden aikana kymmeniä uusia jäseniä. Keskus on tarjonnut työelämäneuvontaa, harjoittelupaikkoja virolaisille maahanmuuttajille sekä konsultointia aloittaville virolaisille yrittäjille. Yhdistys on myös tuottanut ja välittänyt käännöspalveluita.

-3-

Vuoden 2017 aikana työ virolaisten parissa on laajentunut merkittävästi, tässä merkittävänä tukena ovat olleet Central Baltic -hankkeet REGI ja FEM, joiden työ on suoraan liittynyt Turun seudulla asuvien virolaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistämiseen.

Yhdistyksen talouden perusta on Turun kaupungin myöntämä avustus. Viro-keskuksella on konttori ja toimitila Vanhalla Suurtorilla. Tila toimii samalla Viron kunniakonsulaattina.

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.3.2017, kokouspaikkana Kulttuurikeskus Manilla, Köysisali. Läsnä oli 24 osanottajaa.
Kokouksen jälkeen kunniakonsuli Keijo Virtanen piti alustuksen viron ajankohtaisista asioista.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 27.11.2017, samoin Kulttuurikeskus Manillan Köysisalissa. Läsnä oli 18 osanottajaa.
Kokouksen jälkeen professori Annekatrin Kaivapalu piti alustuksen ”suomalaiset viron oppijoina”.

3. VIRO-KESKUKSEN HALLITUS

Keskuksen asioita on hoitanut syyskokouksen valitsema 14- jäseninen hallitus.
Hallituksen jäsenet 2017: Armas Lahoniitty (puheenjohtaja), Mari Jurtom (1. varapuheenjohtaja),

Harri Raitis (2. varapuheenjohtaja), Reino Lemmetyinen (sihteeri ja tositetarkastaja), Aila Grönholm (tiedotussihteeri),

-4-

Mikko Sedig, Pekka Lehtinen, Imbi Kolkkanen, Pekka Heikkilä, Raimo Sulonen, Joonas Simula, Petri Uggeldahl, Juhani Koivuviita ja Janar Kilp.

Taloudenhoitaja / Jäsenrekisterinhoitaja: Kirsi Äyräs Kirjanpitäjä: Heivi Raudlam.
Toiminnantarkastajat: Heimo Välimäki ja Kirsti Pakkala. Varatoiminnantarkastajina Pekka Kanervisto ja Antti Valtanen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa, kokouksissa käsiteltiin yhteensä 256 §.

Ülle Priks ja Mari Jurtom ovat edustaneet virolaisten klubia. Yrityselämän asiantuntijat Asko Puikkonen sekä Ralf Hjorth ovat osallistunut kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on ollut myös toimistolla työharjoittelussa olevilla.

Valmisteleva työryhmä ” VALTO”: Mari Jurtom, Kirsi Äyräs, Aila Grönholm, Joonas Simula, Ülle Priks Pekka Lehtinen ja Reino Lemmetyinen.
Vuoden alussa jaetut vastuualueet: Tallinna: Armas Lahoniitty, Tartto: Reino Lemmetyinen, Kuressaari: Aila Grönholm, Kulttuuri: Pekka Lehtinen, Petri Uggeldahl, Koulutus: Mari Jurtom, Tiedotus: Aila Grönholm, Elinkeino: Asko Puikkonen, Eestlaste klubi: Ülle Priks, Virk-lehti (päätoimittaja): Kirsi Äyräs, EU-työryhmä: Joonas Simula.

-5-

4. TOIMITILAT

Yhdistyksen toimitila, Viro-keskuksen konttori, sijaitsee osoitteessa Vanha Suurtori 3 (Brinkkalan talon piharakennuksen 2. kerroksessa). Se toimii kunniakonsulaattina ja Viron infopisteenä. Tilaa voidaan käyttää myös palavereihin ja pienimuotoisiin yleisötilaisuuksiin. Toimistossa palvellaan yhdistyksen jäseniä ja Virosta kiinnostuneita yksityisiä asiakkaita, kuntia, yrityksiä ja järjestöjä. Tarjolla on matkailuesitteitä sekä ajankohtainen The Baltic Guide -lehti. Vuonna 2017 konttorilla on ollut runsaasti käyttöä myös kielikurssien tilana, parhaimmillaan kursseja on ollut jopa 4 iltana viikossa.

Viro-keskuksen alakerrassa on Konsuligalleria, joka toimii keramiikkataiteilija Marje Õunapuun ja korutaiteilija Päivi Hautalan näyttely- ja koulutustilana.

Keskiaikamarkkinoiden ja joulumarkkinoiden aikaan tiloja ovat hyödyntäneet virolaiset käsityöläiset. Samalla esitellään markkinayleisölle yhdistyksen toimintaa Avoimet Ovet – periaatteella.

5. TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen toiminnanjohtajana on vuonna 2017 toiminut FM Kirsi Äyräs. Projektikirjoittajan tehtävissä työskenteli alkuvuodesta Duha Elsayed.
Viro-keskus on vuonna 2017 toiminut tiiviissä yhteistyössä työvoimahallinnon sekä useiden oppilaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelupaikan opiskelijoille sekä työharjoittelijoille.

-6-

Työharjoittelussa sekä oppilaitosten työssäoppimisjaksoissa ovat työskennelleet vuoden aikana:

Anu Grünfeldt, Maie Kobar, Päivi Hautala, Miikal Hovi, Aljona Virolainen, Marika Jurjeva, Merike Mänd, Roy Lindman, Anneli Laur, Helena Ots, Anette Alipere, Altti Äyräs.

Lisäksi 2017 yhdistyksellä oli useita osa-aikaisia työntekijöitä Central Baltic-hankkeissa:

Regi: Kirsi Äyräs, Mari Jurtom, Sigrid Kilp, Heivi Raudlam, Duha Elsayed, Lennart Komp

FEM: Kirsi Äyräs, Ülle Priks, Mari Jurtom

6. JÄSENASIAT:

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2017 = 485, joista virolaisia 227.

 • Vuoden aikana liittyi 77 uutta jäsentä.

 • Vuoden aikana erosi 81 jäsentä

-7-

7. KONTTORIN JA KUNNIAKONSULAATIN PÄIVITTÄINEN TOIMINTA

Toimistossa on käynyt vuoden aikana asiakkaita seuraavasti : 2016

* Tammikuussa = 92 (vrt vuonna 2016: 103 )* Helmikuussa =159 (126) * Maaliskuussa =182 (168) * Huhtikuussa =130 (173) * Toukokuussa =138 (146) * Kesäkuussa = 201 (148) * Heinäkuussa = 129 (71) * Elokuussa = 227 (148) * Syyskuussa = 137 (119) * Lokakuusssa = 136 (124) *Marraskuussa =168 (111) * Joulukuussa = 70 (50)

* Yhteensä 1769 kävijää toimistoaikaan (vrt vuonna 2016: 1487)

Tämän lisäksi toimistolla on vieraillut vuoden aikana useita tuhansia vierailijoita Vanhan suurtorin tapahtumien yhteydessä.

Kunniakonsulaatin tapahtumat: 

Passien ja ID-korttien luovutukset:

-Tammikuun = 22 / 20

-Helmikuun = 20 /29

-Maaliskuun = 48 / 32

- Huhtikuun = 39 / 25

- Toukokuun = 36 / 27

- Kesäkuun = 70 / 56

- Heinäkuun = 35 / 56
- Elokuun = 60 / 49
- Syyskuun = 46/ 32
- Lokakuun = 37 / 16
- Marraskuun = 36/ 31
- Joulukuun = 34 / 30
Yhteensä =  686  (vrt vuonna 2016 yhteensä 653)

-8-

 

Samassa yhteydessä kävijöille on kerrottu Viro-keskuksen ja virolaisten klubin toiminnasta. Tämä yhteistyö on tuonut toiminnallemme uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä sekä jäsenpohjan laajentamisessa.

8. TAPAHTUMIA:

Markku Lehtosen luentotilaisuus: Viron presidentin vaalit / hallituksen vaihdos / kuntauudistus. Paikalla 30 osanottajaa.

Viirinluovutus. Luovutettiin yhdistyksen viiri No:22 sekä punainen ruusu Turun Konservatorion rehtori Juha Järviselle, kiitokseksi arvokkaasta yhteistyöstä. (Armas Lahoniitty, Pekka Lehtinen, Kirsi Äyräs ja Reino Lemmetyinen.)

-9-

Varsinais-Suomen Liiton tilaisuus: Maakuntauudistus ja järjestötoiminnan kehittäminen. Mari Jurtom osallistui.

Esitettiin vuoden ystävyysseurateoksi virolaisten klubin toimintaa. Ystävyysseurojen liitto ry (YSL) nimeää joka toinen vuosi ystävyysseurateon ystävyysseurojen tai niiden yksittäisten toimijoiden keskuudesta. Hallituksen hyväksymä kirje lähetettiin 16.8.2017

o Loppuvuodesta kuulimme, että olemme viiden finalistin joukossa,

Voittaja julkistettiin 20.1.2018. matkailumessujen yhteydessä:

virolaisten klubi on VUODEN YSTÄVYYSSEURATEKO 2017

Kansanperinnetapahtuma Europeade 2017 Turussa 26.- 30.7.2017.

 • kansantanssi- ja kansanmusiikkijuhlat, mukana yht. 1.000 virolaista tanssijaa ja muusikkoa.

 • Virolaisten ilta Kupittaan paviljongissa. Vastaanotto ryhmien ohjaajille. Tapahtuman tukijat: Turun kaupunki, Kupittaan paviljonki, Ahola Transport oy, Profiam oy, Kampin Finanssi oy, yksi yksityinen lahjoittaja, sekä Raision harmonikkakerho. Suuren työn tekivät myös kaikki vapaaehtoisina oppaina työskennelleet.

  - Viron Europeade-komitea lähettänyt kiitokset järjestäjille: ”Tämä oli historiallinen vuosi, ensimmäistä kertaa paikalliset virolaiset järjestivät Europeadeen osallistuville virolaisille ryhmille vastaanoton”.

- 10 -

- Taiteiden yö: Kirjailija Kätlin Kaldmaan kirjanjulkistajaiset toimistolla, samoin Marje Õunapuun ja Päivi Hautalan näyttelyn avajaiset Galleria Outolinnussa.

Toimintaa yhdistyksen jäsenille Suomi 100 -teemalla:

 • ·  Teemme yhdessä -ilta: Makramee-koruja

  Päivi Hautalan johdolla.

 • ·  Üllen ja Klaarikan virolainen ruokailta,

  Eest Mekk:n tiloissa

 • ·  ”Tuttu mutta tuntematon tuomiokirkko”,

  Oppaana Eva Finch. Järjestettiin

  kierrokset viroksi ja suomeksi.

 • ·  Teemme yhdessä –ilta: Keramiikkaa

  Marje Ôunapuun kanssa.

 • ·  Teemme yhdessä –ilta: Kynttiläpaja Ûlle

  Priksin ohjaamana.

- Viro-teemainen illallinen Kupittaan paviljongissa. osallistui 64 ruokailijaa. Musiikki: Crichton Vulcan orchestra.

9. TOIMISTOLLA VIERAILLEET

Turun ammatti-instituutin lehtori Leena Haggren
Turkulaisen päätoimittaja Janne Koivisto vierailulla toimistolla.

Avustettu Jyväskylän yliopiston tutkijaa (Social Siences: Abhul Hag Mangal) järjestämällä haastatteluja ns. toisen sukupolven maahanmuuttajien kanssa. Virolaisia haastateltavia löytyi 6. Yhdessä yhdistyksen henkilöstö vierailulla Viro-keskuksessa.

Jarmo Heinilä, Siirtolaisuusinstituutin tutkija. Antti Kirkkola, Turun kaupungin konsernihallinto,

- 11 -

Irene Surva-Lehtonen EAS
Viro-100- kokous, Turun kaupungin edustajat Kirsi Virta ja Tomi Karjalainen.

Joulubrunssi: osallistuivat vuoden aikana harjoittelussa olleet.

10. YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA

Maakuntauudistus ja järjestötoiminnan kehittäminen Varsinais-Suomessa –seminaari. Osallistui Mari Jurtom / Viro-keskus mukana tulevassa järjestöfoorumissa, tavoitteena neuvotteluasiankunta Maakuntahallintoon päin.

Mari Jurtom ja Juhani Koivuviita osallistuivat Varsinais- Suomen liiton järjestötyöpajan kokouksiin, Olemme mukana hankkeen kehittämistyössä.

Lost in Turku, Viro-keskus mukana kansainvälisten opiskelijoiden suunnistustapahtumassa Kuralan kylämäellä, Viro-keskus rastilla 2.

Turun päivänä: Mahdollisuuksien tori -tapahtuma. Viro- keskuksen esittely, Nopsajalad esiintyivät

Turun kansainväliset kirjamessut Messukeskuksessa.
o Viro-osasto toteutettu yhdessä SVYL:n, Tuglas-seuran, Viro- instituutin ja Viron suurlähetystön kanssa.

Turun kaupungin monikulttuurisuusneuvoston jäseneksi nimitettiin Eva Finch toimikaudelle 2017 – 2019. Kaupungin valtuusto tehnyt päätöksen 9.10. 2017.

- 12 -

Turun kaupungin järjestämään monikulttuurisuustilaisuuteen Turun linnassa
osallistuivat Imbi Kolkkanen ja Eva Finch.

Keskiaikamarkkinoilla:

o Virolaisten pukujen esittely muotinäytöksessä, 13 aikuista mallia + 1 lapsi. Puvut: Ülle Priks, Bonifatiuksen kilta, Viljanti. Näytös esitettiin kahteen kertaan Raatihuoneen juhlasalissa, täysi sali katsojia.

 •   Viro-keskuksen FEM-seminaari keskiaikamarkkinoilla: 15 osanottajaa.

 •  100 – syytä vierailla virossa kamppanja yhdessä ABELITA:n kanssa.

 •  

  Viron itsenäisyyspäiväjuhla 2017:

  Perinteinen käynti Eino Palmun haudalla, vietiin kukkalaite. Viron itsenäisyyspäiväjuhlat, yleisöä noin 160:

• Turun yliopiston, Turun Yliopistosäätiön, Kunniakonsulaatin ja Turun Tuglas-seuran kanssa. Paikka: Turun yliopisto Tauno Nurmela sali

Tervehdys: Kunniakonsuli Keijo Virtanen,

Esiintyjät:

Juhlapuheet: Rehtori Kalervo Väänänen, FM Kai Stahl

Urmas Sisaskin kuoro 

Päätöspuheenvuoro: Tuglas seuran edustaja Vesa Raiskio

- 13 -

11. YHTEISTYÖ VIRON SUURLÄHETYSTÖN KANSSA

·Eva Finch osallistui Viron Suurlähetystön EV100 -aiheiseen kokoukseen, aiheena juhlavuodet 2017 ja 2018. ·Kunniakonsuli Keijo Virtaselle luovutettu Viron

Suurlähetystössä Viron ulkoministeriön myöntämä hopeinen ansiomerkki 20-vuotisesta työstään Viron hyväksi.

· Viron itsenäisyyspäivän juhlat Suurlähetystössä, yhdistyksen edustajat Armas Lahoniitty ja Reino Lemmetyinen osallistuivat.

·Suurlähetystöstä lahjoitettu toimistolle:  ”FinEst” roll up

o presidentti Kersti Kaljulaidin muotokuva.

· ESTO tapahtuman suunnittelu, tapahtuma suomessa vuonna 2019

o tapahtuman suunnittelupäivä suurlähetystössä, Ülle Priks osallistui.

· Pekka Lehtinen osallistui suurlähetystön tilaisuuteen, jossa julkistettiin Juhani Salokanteleen kirjoittama kirja ”Nuoren Viron omatunto”, kansalliskirjailija A.H. Tammsaaren elämästä.

· Ülle Priks Porissa, ”pyöreän pöydän tapahtuma”. o Tilaisuuteen osallistui 26 henkilöä, 8 kaupungista.

· Kutsu Suurlähetystöön 3.7.2017,

o Virolle EU-puheenjohtajuus 1.7. – 31.12.2017. Osallistuivat; Kirsi Äyräs, Mari Jurtom, Armas Lahoniitty, Pekka Lehtinen ja Reino Lemmetyinen.

o luovutettiin suurlähettiläs Margus Laidrelle yhdistyksemme viiri No:23.

- 14 -

· Konsuli Marika Lampi osallistui Europeade -tapahtuman virolaisten vastaanotolle Kupittaan paviljongissa.

· Yhteistyö suurlähetystön konsuliosaston kanssa: tiedonvälitystä Turussa asuville virolaisille konsulin pyynnöstä Turun kauppatorilla tapahtuneiden puukotusten takia.

· Suurlähetystöstä osallistuivat Kirjamessuille suurlähettiläs Margus Laidre, kulttuurineuvos Anu Kippasto sekä apulaispäällikkö Vahur Soosaar.

·EAS:n ruokatapahtuma suurlähetystössä, osallistui 15 tuottajaa Virosta.

Turusta mukana Kirsi Äyräs, Ülle Priks, Klaarika el Haitani / Eesti Mekk, Külli ja Petri Vähäkangas / Kupittaan paviljonki, Tarja ja Jorma Haranen, Messukeskuksen ruokaryhmän edustaja

· Pekka Lehtiselle kutsu suurlähetystöön. Aiheena Turun Musiikkijuhlat 2019.

12. TIEDOTUS

-Jäsenlehti ViroNyt kaikille jäsenille 4 kertaa vuodessa. Viro-keskus on osallistunut lehden sisällön tuottamiseen sekä tiedottanut siellä ajankohtaisista tapahtumistaan.

- Virk ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Lehti on luettavissa myös digimuodossa Issuu-verkkopalvelussa, linkkiä jaettu kotisivuilla ja facebookissa.

- 15 -

- Jäsenkirjeitä on lähetetty sähköpostitse. Facebook on kehittynyt jopa tärkeimmäksi tavaksi jakaa tietoa.
- Omat kotisivut ovat olleet merkittävä tiedotuskanava.
- Kaupunkilehti Turkulaisen Kumppani –yhteistyö on antanut mahdollisuuden julkaista uutisia yhdistyksen toiminnasta.

Media:

Miten tavoitimme yleisöä facebookin kautta vuonna 2017:

* ystäviä fb:ssa yht. 1616

o eestlaste klubin sivun seuraajat 865
o kunniakonsulaatin sivun seuraajia 426 o Sata-syytä vierailla Virossa –kampanja

seuraajia 186
o FEM-projektin seuraajat 216

-Radio Robin Hood, TSL-Vartti, teemana vironkieli - Turun Sanomat 23.11.2017: Dom soi yhteyttä

luontoon ja kieliin

13. JAOSTOT

Tartto:

o Kirsi Äyräs Tartossa, kansainvälisen koulun uusien tilojen avajaiset.

o Suomi-instituutti järjesti Suomi- 100 tilaisuuden Tartossa joulukuussa.

o Tarton Rahvaülikoolin 30- vuotisjuhlia vietettiin Tartossa, tilaisuudessa julkistettiin Tartu Rahvaülikoolin 30-vuotishistorian kirja. Mukana yhdistyksen edustajat: Armas Lahoniitty, Mikko Sedig, ja Kirsi Äyräs. Turun AKK:n edustajina: Heimo Välimäki, Reino Lemmetyinen, Maarit Hietala, Aila Harjanne, Tommi Forss ja Harri Seikola. Turun työväenopiston edustajana: rehtori Sanna Orusmaa.

Elinkeino:

Asko Puikkonen pitänyt joulukuussa info-tilaisuuden alueella asuville virolaisille, joilla on suunnitelmissa yrityksen perustaminen.

Uusia yrittäjiä:
Avattu Kaarinassa Virolainen kauppa ”Eesti Mekk”
Sigrid Kilpin CC-myymälän avajaiset Naantalissa

- 16 -

Koulutus:
Kielikurssit yhteistyössä TSL Turku, Turun työväenopisto, Aurala

o Urmas Sisaskin kuoro on vaihdettu TSL-opintokeskuksen kurssiksi.

o Nopsajalad TSL:n kurssina
o Viron kielen kertauskurssi (TSL) Mari Jurtom.

o Muut viron kielen kurssit (TSL) Liis Viks

o Soome keele kursused ”suomen jatkokurssi 2” ja suomen jatkokurssi 3” , opettajana Marika Mägi.

 

Kuressaari:

o Oopperapäivien yhteydessä yliopistosäätiön seminaari.

 

Kulttuuri:

o Reformaation juhlavuosi:
● Syntyi idea on tuottaa keskiaikamusiikkia / oratorio Turun Tuomiokirkkoon.

Loco-project järjestämä ”Tunnelmia Saarenmaalta” – konsertti- ja tanssi-illan Kupittaan Paviljongissa, vierailevat artistit: Taniel Vares ja Meelis Laido.

Vironkielinen lastennäytelmä ”Kessu ja Tripp” Manillan köysisalissa .

Teatteriesitys, Komöödia – teatteri, Tarmon talolla. Näytelmä: Elagu Eurotoetused.

Merle Palmiste teatteriesitys ”Kuidas dresseerida meest”, Turun Työväenopistolla

- 17 -

* Suomi 100: Chrichton Vulcan ja Urmas Sisaskin kuoro, konsertti:

Linnateatterin tiloissa Linnankatu 31 Turku.

Urmas Sisaskin kuoron konsertti, Turun Työväenopistolla.

- 18 -

Marje Ônapuun ja Päivi Hautalan näyttely Raision kirjastossa.

Marje Ônapuun ja Päivi Hautalan Distant Dream-näyttely Brinkkalan Outolinnussa

Urmas Sisasakin kuoron joulukonsertti Manillassa, yhdessä TSL:n kanssa.

 

Virolaisten klubi:

 • ·  Lastenkerhot Ûlilahe laps –kerhon ohjaajat Irina Kollo, Liis Viks

 • ·  Pääsiäisjuhla omaishoitajien kerhohuoneella.

 • ·  Jürin yön juoksu, Urheilupuiston Karikon lenkillä.

 • ·  Ruisranta varattu klubin käyttöön.

 • ·  Perinteinen siivoustalkoopäivä.

 • ·  Raision tanssitapahtuma, Martinsalissa,

  Nopsajalad esiintyvät.

 • ·  Aurinkobaletti, vironkielinen esitys ”Kaunotar ja peto”

 • ·  Kulttuurijuhla Varissuolla

  o Yhdessä Yhdistyksen, sekä Sondip ry:n kanssa, tilaisuudessa esiintyivät: Nopsajalad, Urmas Sisaskin kuoro, sekä esitelmä: Miikal Hovi

 • ·  Perinteinen siivoustalkoopäivä.

 • ·  Ravintolapäivä, pöytä Varissuon Etnofestilla.

- 19 -

 • ·  Syysretki Meri-Teijolle yhdessä EHYT ry:n kanssa.

 • ·  Turun päivänä Mahdollisuuksien tori tapahtuma.

 • ·  Tarmon talo, joulujuhlat lapsille ja aikuisille.

 • ·  Muinaistulien yö, Vepsän saarella

 • ·  Maahanmuuttajien uusi neuvontahanke (Sondip) Mari Jürtom ja Ûlle Priks.

 • ·  Ûlle Priksin käsityöpiiri tiistai-iltaisin toimistolla.

 • ·  Perheretki Heurekaan

 • ·  Vironkielinen lastennäytelmä ”Kessu ja Tripp” Manillan köysisalissa

 • ·  Meikkikoulutus, opettajana Piret Kesküla

 • ·  Martinpäivän illanvietto

 • ·  Työelämän infotilaisuus Manilla kulttuurikeskus, Köysisali,

  o asiantuntijana SAK:n lakimies Niko Ohvo

 • ·  Terveysluento Tarmon talolla

 • ·  ”Taaperoiden kerho” aloittanut toimintansa.

 • ·  Teatteri: Elagu Eurotoetused – 130 osallistujaa.

 • ·  Joulujuhlat, Tarmontalo

  o (päivällä lapset ja illalla aikuiset) Bändinä ”Endri Restart”, joulupukkina Rene Hansberg, jaettiin Kalevi karkkipaketit.

 • ·  Joulumyyjäiset Saga-keskuksessa

 • ·  Kulttuurikeskus - Manilla, Musiikki-illan vietto, yhdessä

  TSL;n opintojärjestön kanssa.

- 20 -

14. ORATORIO DOM - SÄVELTEOS

Kantaesityksen valmistelu aloitettu 2017.

Säveltäjä Urmas Sisask on kesällä 2017 kirjoittanut valmiiksi Turun tuomiokirkolle omistetun tunnin mittaisen teoksen. Käsikirjoittaja on Harri Raitis. Oratorio kuvaa tuomiokirkon historiaa keskiajalta nykypäivään saakka.

Säveltäjä työskenteli DOM-oratorion sävellystyössä neljän kuukauden mittaisen hyvin intensiivisen periodin ajan huhtikuusta heinäkuun loppuun 2017. Työtä hän teki Turun kaupungin myöntämän 1.800 euron taiteilija-apurahan turvin. Tämä apuraha on ollut merkittävä apu projektin käynnistämisessä. Lisäksi projektin alkuvaiheessa saatu Reformaatiovuoden apuraha (1.000 eur) oli suuri apu teoksen valmistelussa. Loppuvuodesta 2017 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä myönsi 3.000 eur tukea teoksen nuotintamiseen, ja kuoronuotit valmistuivat joulukuussa.

-Teos valmistuu osaksi Viro 100 - juhlintaa Turussa 2018, kantaesitys marraskuussa 2018..
· Urmas Sisask, Oopus no: 159, ”Dom, pro Cathedrali Aboensi”

·Tuotantovastuu on Varsinais-Suomen Viro-keskuksella ja Turun Tuomiokirkkoseurakunnalla.

· Suunnittelu Laulun Ystävät –kuoron kanssa, mukana: Mari Jurtom, Kirsi Äyräs, Harri Raitis, Juha Järvinen ja Urmas Sisask.

o FM Sanna Nissinen aloittanut Oratorion tuottajana.

o Teoksen johtaa Tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Anu Åberg.

- 21 -

Ennakkokonsertti marraskuussa 2017, Seurakuntien juhlasali, Eerikinkatu 3. Esiintyivät: Urmas Sisask, Harri Raitis, trio: Heli Palomaa, Helinä Nissi, Antoine Greuzard.

15. SVYL -YHTEISTYÖ

SVYL:n hallituksen jäsenien strategia-päivä, Imbi Kolkkanen osallistui. Matka Tarttoon, vuosikokous 22.4. edustajina Harri Raitis ja Juhani Koivuviita.

Kirsi Äyräs valittiin SVYL:n toiseksi toiminnantarkastajaksi.

16. EU-PROJEKTIT

FEM-hanke (Female Estonian migrant) pyrkii henkisesti ja käytännöllisesti tukemaan Suomeen muuttaneita virolaisia naisia, jotka ovat kantaväestöön nähden haavoittuvassa asemassa. Hankkeen kesto on 1.4.2016 - 31.3.2018, ja sen muut osapuolet ovat Suomen Viro-yhdistysten liitto ry sekä Euroopa Eesti Seltside Koda (Tallinna). Hankkeessa keskeistä ovat henkilökohtainen neuvonta sekä vertaistuki. Ongelmatilanteita pyritään ennakoimaan ulottamalla neuvonta niihin naisiin, jotka vasta suunnittelevat Suomeen muuttamista. Naisille tarkoitettu vertaisryhmä kokoontuu yhdessä tekemisen merkeissä. Neuvontapiste on tarjonnut matalan kynnyksen yksilöllistä apua. Viro-keskuksen osalta FEM päättyi 31.12.2017, ja viimeinen raportti on lähetetty 15.1.2018.

- 22 -

REGI-hankkeen (Strengthening social inclusion of Estonian migrant families in Finland and Estonia) päätavoite on tukea virolaisia perheitä, jotka työhön liittyvistä syistä ovat hajallaan Suomen ja Viron välillä tai jotka ovat muuttaneet kokonaan Suomeen. Projektissa ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntymistä sekä Suomessa että Virossa tukemalla yhteisöllisyyttä ja kehittämällä kohderyhmän hyvinvointia ja sosiaalisia verkostoja. Hankkeen kesto on 1.9.2015 - 31.8.2017, ja siinä ovat Viro-keskuksen lisäksi mukana Turun ammattikorkeakoulu (pääpartneri), Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž ja Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry. Ammattikorkeakoulun opiskelijoille REGI-projekti on tarjonnut mahdollisuuden tutustua käytännön monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien todellisuuteen. Tuloksena on syntynyt useita opinnäytetöitä.

REGI-projekti on järjestänyt luentotilaisuuksia, joiden aiheina on ollut esimerkiksi suomalainen ammattiyhdistysliike sekä koulujärjestelmä. Hankkeessa on myös tehty Pop up - koulutuksia viranomaisille ja esimerkiksi kerätty Kelalle tietoa siitä, mikä heidän lomakkeissaan on Virosta muuttaneille vaikeasti tulkittavaa.

Viro-keskuksen osalta REGI päättyi 31.5. Ja viimeinen raportti on lähetetty 15.6.2017.

- 23 -

Hanketapahtumia:

Regi-projektin perheilta Skanssissa Monitorissa
o Rakveren Regi-projektin

edustajat, lastensuojelu- ja

kasvatusalan asiantuntijat. FEM-projektin naisten tukiryhmä osallistui

neulegraffititapahtumaan·
REGI-projektin esittely ETV-kanavalla: Viguriväntin kirja esillä.

CB Project implementation seminaari (Riika), osallistuivat Ülle Priks ja Eva Finch

REGI-projekti

o Opinnäytetyö, ”Viguriväntin kaksi kotimaata”lastenkirja. Vuoden opinnäytetyön palkinto AMK:ssa.

Mari Jurtom esiintyi Varsinais-Suomen ELY- keskuksessa AMK:n Outui Kivisen kanssa ”Parhaita paloja” toimintaa ja tuloksia Varsinais.Suomen hankkeista seminaarissa. ”Työssä Suomessa – kaksi kotimaata” Opinnäytetyön esittely, Joanna Airiskallio ja

Kati Aalto.
CB-Project implementation seminaari (Turku),

REGIä edustamassa
Kirsi Äyräs sekä Kaisa Jokela.
REGI: Rakveressa hankkeen päätösseminaari: Mukana Mari Jurtom, Kirsi Äyräs, Diana Hirv, Lennart Komp ja Armas Lahoniitty.

- 24 -

Kirsi Äyräksen sairausloman ajalla hankkeissa tehtäviä hoitaneet:

o Ülle Priks, Mari Jurtom, Duha Elsayed, Heivi Raudlam, Lennart Komp, Sigrid Kilp.

FEM-projektin työryhmien kokous Helsingissä.
o mukana; Eva Finch, Joonas Simula, Ûlle

Priks ja Kirsi Äyräs.
FEM-hankkeen esittely Turun kaupungin johtoryhmän

hyvinvointityöryhmän kokouksessa, Kirsi Äyräs / teema: virolaisten kokemat vaikeudet suomalaisessa yhteiskunnassa.

FEM-projekti: Helsinkiin kokoontuivat Turun, Helsingin ja Tallinnan ryhmät, yhteinen seminaaripäivä. Puhujina mm. Konsuli Liina Viies

FEM-projektin tilaisuus Töissä suomessa, Manilla köysisali.

 • ·  Yhteistyössä SAK:n Töissä Suomessa projektin kanssa, vierailijana SAK:n juristi Niko Ohvo. yksilöneuvontaa ja luento.

 • ·  FEM-projektin laivaseminaari, Pop up –infopiste Tallink Star

  -Hyvin onnistunut tilaisuus yhdessä SAK:n kanssa. Mukana töissä Suomessa projekti; Eve Kyntäjä ja Niko Ohvo.

  -Pidettiin myös partnerien kokous: Liia Urman, Kirsi Äyräs, Ülle Priks, Karin

  Mickelson.

- 25 -

17. Yhdistyksen talous

Vuonna 2017 yhdistyksen rahoitus on tullut jäsenmaksuista,Turun kaupungin tuesta sekä kahdesta EU-hankkeesta. Haasteellista on ollut se, että EU-hankkeiden rahoitus tulee jälkikäteen. REGI-hankkeen aloittamista varten yhdistys on ottanut 24.000 euron lainan pääpartnerilta Turun ammattikorkeakoululta, ja tämä laina maksetaan takaisin hankkeen viimeisistä rahoituseristä (vuoden 2018 aikana).

Hanketoiminta ja sen rahoitus on kasvattanut merkittävästi yhdistyksen taloudellisia resursseja ja samalla toiminnan kuluja vuosina 2015-2017, mutta hankkeiden nyt päättyessä täytyy löytää edullisia keinoja järjestää toimintaa, ja samalla on etsittävä uusia rahoituslähteitä.

LOPUKSI:

Varsinais-Suomen Viro-keskuksella on takanaan vilkas toimintavuosi, jonka aikana se on pystynyt palvelemaan sekä suomalaista että virolaista jäsenkuntaansa. Perustoiminnan vakauden on taannut Turun kaupungin tuki. Viro-keskuksesta on aktiivisen projektitoimintansa ansiosta tullut paikallisen

- 26 -

virolaisyhteisön asiantuntija ja sen edunvalvoja. Vahva verkostoituminen viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on Viro-keskuksen menestystekijä. Viro- keskus on merkittävä kulttuurin tuottaja, ja se on omalta osaltaan nostamassa Brinkkalan pihan profiilia.
Yhdistyksen haasteena on säilyttää saavutettu toiminnan taso. Se edellyttää jatkuvaa hankeaktiivisuutta, uusien tapahtumien ja tilaisuuksien ennakkoluulotonta suunnittelua ja toteuttamista sekä jäsenistössä piilevän potentiaalin löytämistä.

Vuosi 2017 on ollut Suomen 100 v. juhlavuosi, tämä antoi tilaisuuksien järjestämiseen paljon juhlavuutta. Samoin juhlavuoden teema “Yhdessä” sopi erinomaisesti yhdistyksen toimintaan, ja antoi inspiraatiota suurten ja pienten tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2018 jatketaan samoin juhlavissa merkeissä, kun Viro täyttää sata vuotta. 

Suuret kiitokset kaikille vuoden aikana toimintaan osallistuneille!

 

Käsittelyvaiheet:

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n hallitus 20.3. 2018

Kevätkokous 27.3.2018

Tapahtumia

kesäkuu 2019
M T K T P L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30