Kokouskutsu: tervetuloa Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina  27.11. 2018 klo 18 Manillan köysisaliin (Itäinen rantakatu 64)

 

VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2018

 

ESITYSLISTA

 

 

>  Aika:        27.11.2018. klo 18.00

> Paikka:     Manilla – kulttuurikeskus. Köysisali, Itäinen rantakatu 64 Turku

> Läsnä:      

1§             KOKOUKSEN AVAUS

2§             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                     

Sääntöjen 6§ mukaan kokous on kutsuttava koolle viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

                      Kokouskutsu on julkaistu ViroNyt-lehdessä 3/2018 sekä 4/2018

                      Tämän lisäksi Varsinais-Suomen Viro-keskuksen  kotisivuilla, facebookissa sekä jäsenille lähetetyllä sähköpostilla.

Todetaan kokous sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esitys:           Merkitään tiedoksi.

Päätös:                              

3§             ESITYSLISTAN  HYVÄKSYMINEN

                      Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.

Esitys:           Merkitään tiedoksi.

Päätös:

4§             KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

                      Valitaan kokoukselle kokousvirkailijat.

                      - Puheenjohtajaksi:

- Sihteeriksi:

- pöytäkirjantarkastajiksi 2:

                      - ääntenlaskijoiksi  2:

Esitys:          

Päätös:        

5§             TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019.

                      Esitys: - Hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

                                           - ( liite 2 )

                      - Eestlaste klubin toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

                                           - ( liite 3 )

 

Päätös:                              

6§             PÄÄTETÄÄN  JÄSENMAKSUT VUODELLE 2019

                      

Esitys:           

Päätös:        

7§             päätetään palkkioiden maksamisesta hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille 2019

                      Hallituksen esitys;

- hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

-  toiminnantarkastajille laskun mukaan.

Päätös:        

8§             TALOUSARVION  HYVÄKSYMINEN  VUODELLE 2019

                 esitys:     Hyväksytään hallituksen tekemä esitys talousarvioksi vuodelle 2019.

-       (  liite 4  )

 

Päätös:        

9§             HALLITUKSEN  JÄSENMÄÄRÄ  VUODELLE 2019

                      Yhdistyksen 8§ sääntöjen  mukaan  puheenjohtaja, 1.varapuheenjohtaja,

2. varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi ( 6 ), enintään yksitoista (11) muuta jäsentä

Hallituksen esitys:

 

Esitys:          

Päätös:        

10§           VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAT

VUODELLE 2019

Puheenjohtajaksi valitaan:

1. varapuheenjohtajaksi valitaan:

2. varapuheenjohtajaksi valitaan:

Esitys:     

Päätös:                                                   

11§           VALITAAN  HALLITUKSEN  JÄSENET VUODELLE 2019.

Hallituksen jäseniksi valitaan:   

Esitys:        

Päätös:                                                   

12§           VALITAAN KAKSI VARSINAISTA - JA KAKSI VARATOIMINNAN TARKASTAJAA VUODELLE 2019

                     

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valitaan  

                      Varatoiminnantarkastajiksi valitaan

Esitys:          

Päätös:        

13§           MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

                      Uuden hallituksen järjestäytymiskokous:

- Aika: 18.12.2016   klo 18.00

- Paikka: Manillan köysisali

Esitys:           Merkitään tiedoksi.

Päätös.         

14§           KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Kokouksen jälkeen esiintyy puhujavieraana: Grete Ahtola, SVYL:n puheenjohtaja

Tapahtumia

tammikuu 2019
M T K T P L S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3