Varsinais-Suomen Viro-keV-S Viro-keskus ry 2000: Kulttuuribussi Reiskaskus ry (Edela-Soome Eesti-keskus) sündis 1994. aasta 2. veebruaril ehk Tartu rahulepingu 74. aastapäeval. Viimast muidugi täiesti juhuslikult.

Ajaloolised allkirjad ühingu loomiseks andsid Markku Lehtonen, Sirpa Koski, Anna-Maija Luomi, Sirje Kiin ja Juhan Talve, olles eelnevalt paika pannud, millega ja kus uus keskus tegelema hakkab. Lepiti kokku, et keskuse tegutsemise alaks on Edela-Soome ja tegevusteks kõikvõimalikud Eestiga seotud valdkonnad.

Keskuse eesmärk toona oli toimida oma liikmete, omavalitsuste, ettevõtete ja teiste organisatsioonide koostööfoorumina. Nt koostati võimalikele huvilistele materjale Eestis asuvate kontaktide kohta, võõrustati siia tulnud Eesti esindajate pressikonverentse (toonane rahvastikuminiser Peeter Olesk, peapiiskop Jaan Kiivit, keskkonnaminister Andres Tarand jt). Lisaks sellele kujunes keskusest võrdlemisi kiiresti kohapealne Eesti-asjatundja, mis avas uued uksed ühisettevõtmistesse.

Murranguline aasta 2002

Eesti-keskusega koos ja selle liikmetena tegutsesid Turus ka Turu piirkonna Eesti ühing ja Turu-Tartu ühing. 2002. aastal ühendati kaks viimast Eesti-keskuse alla ja nende iseseisev tegevus lõpetati. Kasvanud liikmearvu ja laiema tegevusampluaaga koos, sai keskus 2004. aastal ka suuremad tööruumid ajaloolise vanalinna südames Brinkkala hoones.

Igapäevatöö keskendus nüüd varasemast enam üksikisikuist liikmeile suunatud teenustele ja sündmustele. Lisandusid nt loengud, arutelurühmad ja keelekursused. Uuele tasemele astus keskus ka laiemas mõõtkavas, tegutsedes partnerina Soome ja Eesti vahelistes projektides (koolitus, looduslikud ehitamisviisid).

Keskuse kontor arenes Eesti-teemaliseks infopunktiks, kust leiab turismiinfot, kaarte, voldikuid, saab küsida hüva nõu ja laenata raamatuid. Aastast külastajatearvu võib lugeda tuhandetes. Tänu meie tegevusele on Turu infopunktid ka Tartus, Kuressaares ja Pärnus.

Värsked arengud ehk aukonsulaat ja eestlaste klubi

Aastast 2012 tegutseb Eesti-keskus aukonsuli büroona, mis on oluliselt tõstnud nii külalistekui liikmete arvu. Turu piirkonnas elavad eestlased leiavad üha enam tee Eesti-keskusesse, mille juurde loodi 2014. aastal nende oma klubi, mille kaudu organiseerida just eestlastele mõeldud ja eestikeelset tegevust.

Aukonsulaadi roll on loonud selleks suurepärase võimaluse, sest just sel teel saavad siinsed Eesti kodanikud kätte oma isikuttõendavad dokumendid. See aga võimaldab luua uusi kontakte, kuulata inimeste soove ja muresid.

Igapäevaselt hoiab nii keskus kui eestlaste klubi oma liikmeid kursis e-posti ja Facebooki teel.

 

Foto: V-S Viro-keskus ry 2000: Kultuuribuss Reiska - Turu linna transpordiosakonna juhataja Hannu Mäkelä kleepimas “Kultuuribuss Reiskale” Turu linna vappi. Heade annetajate abil ja Reino Lemmetyineni vedamisel sai Tartu Rahvaülikool 2000. aastal kingiks päris oma bussi, millega suuremaid sõite ette võtta. Turu ja Tartu vahelise koostöö ehk raskeim näide!