Egentliga-Finlands Estlandscenter r.f. och Egentliga-Finlands honorärkonsuls kontor

Egentliga-Finlands Estlandscenter r.f. är en förening som är till för alla estlandsvänner. Föreningen erbjuder reseinformation om Estland och arrangerar tillfällen, seminarier, konserter och resor allt enligt medlemmarnas önskemål.

Estlandscentret deltar i olika internationella projekt: Inom ramen för EU-projekt bygger vi bl.a. upp ett nätverk för vuxenutbildning mellan Estland

och Finland samt befrämjar kunskapen om användandet av naturmaterial.

Vårt kontors tjänster:

Vi ger råd och hjälp till enskilda personer, organisationer, föreningar och kommuner då det gäller kontakter med Estland.

Adress: Gamla Stortorget 3, 20500 Åbo (Brinkalahusets inre gård 2 vån.)

Egentliga Finlands Estniska-center på Facebook